Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za III kwartał 2019 r.

Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2019 roku. Wskaźnik ten utrzymał się na takim samym poziomie jak w poprzednim kwartale.

37

Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz.U. z z 2019 r. poz. 300, ze zm.), przy ustalaniu wysokości emerytury kwota składek i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie po dniu 31 stycznia roku, za który przeprowadzono ostatnią roczną waloryzację składek, jest waloryzowana kwartalnie. Waloryzacja kwartalna polega na pomnożeniu…