Wydatki na pakiety medyczne a KUP

Czy wydatki, które będzie ponosiła Spółka z tytułu dofinansowania Pakietów Medycznych (zarówno w części przypadającej na pracowników, jak i na członków ich rodzin, oraz partnerów), będą stanowiły dla niej koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?

57
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2020 r. (data wpływu 17 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu dofinansowania pakietów medycznych dla pracowników, oraz członków ich rodzin oraz partnerów – jest prawidłowe.