Wypadki przy pracy w 2018 roku

16

Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że wypadkowi przy pracy najczęściej ulegają mężczyźni w wieku 30-39 lat pracujący w przetwórstwie przemysłowym, w sektorze prywatnym, w zakładzie zatrudniającym od 50 do 249 osób. Zwykle są to jako robotnik obróbki metali, mechanik maszyn i urządzeń, ze stażem pracy 1 rok i mniej. Najczęściej doznają oni urazu kończyn górnych, głównie palców i wracają do pracy przeciętnie po 41 dniach od wypadku.