Wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za 2019 rok

Od czerwca waloryzowane są składki na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego.

0

W Monitorze Polskim pod poz. 443 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 r. Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2019 rok wyniósł 108,94% i był niższy od wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2018 r. o 0,26%. Zgodnie z przepisami art. 25…