Zasady ruchu elektrycznych hulajnóg zostaną uregulowane

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad zmianą prawa w zakresie uregulowania zasad ruchu elektrycznych hulajnóg. Już od jakiegoś czasu Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślał, że brak odpowiednich przepisów powoduje zagrożenie dla pieszych – użytkownicy elektrycznych hulajnóg poruszają się bowiem głównie po chodnikach.

5

W największych miastach coraz większą popularnością cieszą się elektryczne hulajnogi na czasowy wynajem. Użytkownicy najczęściej jeżdżą nimi po chodnikach, co zagraża bezpieczeństwu pieszych. Aktualnie nie ma żadnych przepisów regulujących zasady ruchu takich urządzeń. Nie jest też jasne, jak kwalifikować incydenty z nimi związane. W kwietniu  w wyniku kolizji w Warszawie ucierpiała czeska turystka, którą ukarano mandatem. Nastolatek, który na nią najechał, został przez policję uznany za „pieszego”.

RPO zaniepokojony

Na początku maja 2019 r. Rzecznik Adam Bodnar zapytał resort infrastruktury, jakie działania zamierza podjąć dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych na chodnikach oraz określenia zasad korzystania z tzw. urządzeń transportu osobistego, do których zalicza się elektryczne hulajnogi.

Zasadniczy problem stanowi określenie statusu prawnego osoby poruszającej się elektryczną hulajnogą po chodniku, który jest przecież przeznaczony dla pieszych. Hulajnogi mają masę ok. 12 kg i osiągają prędkość ok. 25-30 km/h. Tymczasem osoby poruszające się tymi hulajnogami są traktowane albo jako piesi w rozumieniu art. 2 pkt.18 Prawa o ruchu drogowym, albo też jako kierowcy motorowerów.

Zdaniem RPO wątpliwości interpretacyjne będą się pojawiały tak długo, jak długo przepisy Prawa o ruchu drogowym nie rozstrzygną jednoznacznie, czy użytkownicy urządzeń transportu osobistego to piesi, czy też kierujący pojazdem określonego rodzaju.

Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” zwracało uwagę, że przepisy nie nadążają za nowoczesnymi środkami transportu (oprócz elektrycznych hulajnóg są to także tzw. segwaye). Postulowało ono, aby resort infrastruktury kompleksowo uregulował zasady korzystania z tych urządzeń.

We Francji, gdzie w 2017 r. w wypadkach z udziałem elektrycznych hulajnóg zginęło 7 osób,  ich ruch ograniczono wyłącznie do specjalnych ścieżek lub dróg, na których maksymalna prędkość wynosi 50 km/h.

MI: będzie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym

W dniu 29 maja 2019 r. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury poinformował RPO, że planuje w najbliższym czasie nowelizację Prawa o ruchu drogowym, z uwagi na wzrastającą popularność urządzeń transportu osobistego z napędem elektrycznym oraz wątpliwości prawne związane z korzystaniem z nich.

Departament prowadzi obecnie prace analityczne, niezbędne do zainicjowania odpowiednich zmian legislacyjnych. Według MI na obecnym etapie nie jest możliwe precyzyjne określenie przewidywanych rozwiązań. Niemniej jednak wskazano, że chodzi o uregulowanie:

  • statusu prawnego urządzeń transportu osobistego, a tym samym – kierującego nimi użytkownika;
  • części drogi przeznaczonych dla ruchu tych urządzeń;
  • ich dopuszczalnej prędkości;
  • uprawnień oraz minimalnego wieku osób poruszających się przy ich użyciu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk kilka dni temu powiedział dziennikarzom, że nowe przepisy będą uznawały elektryczne hulajnogi za pojazdy mechaniczne.

Źródło: RPO, oprac. B.O.