Zatrudnienie nauczyciela w dwóch szkołach

Okresy pracy i uprawnienia pracownicze.

2
48758272 - feeling tired and stressed. frustrated young woman keeping eyes closed and massaging nose while sitting at her working place in office

„Jestem zatrudniona w dwóch szkołach, w każdej na część etatu i nie jest to uzupełnianie tylko odrębne umowy. W jednej naliczają mi 19 lat pracy, w drugiej zero (umowa od 01.09.2019 r.). Dodam, że w szkole pierwszej pracuję dopiero 10 lat, z wcześniejsze lata pracy mam świadectwa z innych miejsc – instytucji, szkół itp. Również z tej, ale z czasów umowy na czas określony. Szukałam info w przepisach, ale mam wrażenie, ze każdy kolejny punkt przeczy temu poprzedniemu. Dziś przeczytałam, ze par.7 pkt 3 rozporządzenia o stawkach minimalnych każe wyliczać staż w każdej pracy, z kolei pkt 2 mówi, ze należy brać pod uwagę tylko umowy, które nie trwają obecnie – czyli są rozwiązane. Przynajmniej tak zrozumiałam. Bardzo proszę o info, który sposób rozliczania dotyczy mojej sytuacji? Nie rozumiem, dlaczego w nowym miejscu pracy nie liczy się żadna moja była umowa?”

Do sytuacji opisanej w pytaniu zastosowanie znajduje treść …