Ustawa wypadkowa – nowy tekst jednolity

W jednolitym tekście ustawy uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed...

Od dzisiaj można składać wnioski o 500+ oraz wyprawkę 300+ dla uczniów

500 plus Wnioski o 500 plus na pierwsze dziecko można składać już od 1 lipca 2019 r. Czas na złożenie wniosku rodzice bądź opiekunowie mają do 30 września 2019 r. Jeśli w tym terminie złożą...

Wskaźnik waloryzacji do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 28 czerwca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 601) wskaźnik przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2019 r. wynosi 108,1%. Zasady...

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w III kw. 2019 r.

Wynagrodzenie, o którym mowa, w II kw. br. wyniosło 5142,59 zł i było wyższe od wynagrodzenia w poprzednim kwartale – o 127,56 zł, czyli o 2,54%. W stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku przeciętna pensja...

Uwaga na oszustów podszywających się pod ZUS!

W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieją natomiast adresy z rozwinięciem „gov.pl”, których to...

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – aktualne przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2019 r. pod pozycją 1218 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 12.06.2019 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPIPS z dnia 9 stycznia...

Weszła w życie umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Mongolią

Podpisana umowa jest istotna dla pracowników, osób pracujących na własny rachunek (w tym rolników i domowników), ubezpieczonych każdej ze stron, członków ich rodzin oraz osób wywodzących od tych ubezpieczonych swoje prawa. Postanowienia umowy mają zastosowanie...

Będą zmiany w emeryturach służb mundurowych

Nowe przepisy przyjęte przez Radę Ministrów przewidują zniesienie warunku ukończenia 55 roku życia, który dotychczas był konieczny do nabycia prawa do emerytury przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy zawodowych. Do tej pory funkcjonariuszom przysługiwała emerytura...

Wczoraj wystartowały PPK

Podstawowe wpłaty na konto PPK wynoszą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika (lub 0,5% dla osób najmniej zarabiających) i 1,5% po stronie pracodawcy. Do oszczędności dokłada też skarb państwa, który wpłaca uczestnikowi 250 zł...

Bhp – Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Określony w załączniku formularz jest zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia pracodawcy wykonującego, zgodnie z art. 23711 § 1 k.p., zadania służby bhp...

Narzędzia