500+ jeszcze przed świętami?

Innego zdania jest resort rodziny, który twierdzi, że dla znacznej grupy polskich rodzin świadczenia z różnych systemów wsparcia materialnego, w szczególności programu „Rodzina 500+”, ale też świadczeń rodzinnych czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowią...

ZUS: więcej chorych, mniej rencistów

Niemal 1500 złotych na osobę wyniosła w 2018 roku przeciętna wysokość wydatków na świadczenia związane z niezdolnością do pracy. Najwyższe wydatki generowały schorzenia z grupy chorobowej dot. zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania – prawie...

Od 1 stycznia 2020 zlecenia na wyroby medyczne na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Będzie to ułatwienie dla pacjentów, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Obowiązujący obecnie proces obsługi kart...

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Dzięki mechanizmom, które w swoich systemach mają banki, po zleceniu zwykłego przelewu z rachunku, do którego został utworzony rachunek VAT, środki z rachunku VAT automatycznie uzupełnią lub pokryją kwotę przekazywaną w celu opłacenia składek...

Mały ZUS plus – rząd przyjął projekt ustawy

Przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone i liczone proporcjonalnie od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne (obejmują one obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). To rozwiązanie dla najmniejszych firm, których przychód w 2019...

Przedsiębiorca łatwiej uzyska zaświadczenie o zaległościach w ZUS przez internet

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek to jedno z najbardziej popularnych zaświadczeń, które ZUS wydaje przedsiębiorcom. Elektroniczny wniosek o takie zaświadczenie do tej pory można było złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych – PUE ZUS....

Wzrosła liczba emerytów i rencistów

Przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosła 9261,7 tys. osób i była o 0,8% większa niż przed rokiem. Wzrost liczby emerytów i rencistów obserwowano we wszystkich województwach w...

Senat chce zmiany przepisów dotyczących emerytur kobiet z rocznika ‘53

Senacki projekt jest kontynuacją projektu opracowanego przez Senat pod koniec poprzedniej kadencji, którym jednak nie zajął się Sejm. Celem zmian jest to, aby zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego emerytury kobiet z rocznika 1953 zostały...

ZUS: sytuacja finansowa FUS zadowalająca mimo wypłaty 13. emerytury

W ujęciu rok do roku po stronie dochodowej nastąpił dynamiczny wzrost przypisu składek o 9%, spowodowany wysokim wzrostem zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (2,8%) oraz dynamicznym wzrostem wynagrodzeń (6,8%). Pomimo dynamicznego wzrostu liczby obywateli państw spoza...

Narzędzia